ฉีดโบหน้าเรียว

ฉีดหน้าเรียว

ฉีดหน้าเรียว เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ 1-2 สัปดาห์ แต่จะเห็นผลสูงสุดได้ในประมาณ 30-60 วันหลังจากฉีดครั้งแรก ทั้งนี้การเห็นผลขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล รวมไปถึงคุณภาพของยา, ปริมาณของยาที่ฉีดเข้าไปและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของแต่ละบุคคลด้วยโบท็อกซ์ยกกระชับ ปรับรูปหน้า ต้องฉีดบ่อยแค่ไหนผลของการฉีดจะอยู่ระหว่าง 6-8 เดือน ดังนั้นควรฉีดซ้ำตามดุลยพินิจของแพทย์ เช่น ทุกๆ 5-6 เดือน หรือทุกๆ 1 ปี เพราะเมื่อโบท็อกซ์สลายไป กล้ามเนื้อจะค่อยๆคืนสภาพกลับมา แต่ทั้งนี้กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดโบท็อกซ์จะกลับมาไม่เท่าของเดิมนะคะแต่ควรฉีดเพื่อที่จะช่วยคงสภาพใบหน้าเอาไว้ค่ะ สำหรับการฉีดโบท็อกซ์ลดกรามนั้น แนะนำฉีดติดต่อกันแบบต่อเนื่อง 3 ครั้งขึ้นไป ซึ่งจะทำให้กรามมีขนาดเล็กลงอย่างถาวรได้การฉีดโบท็อกซ์ต้องเตรียมตัวหรือไม่ก่อนไปฉีดโบท็อกซ์อย่างน้อย […]

ฉีดโบหน้าเรียว

โบท็อกหน้าเรียว แก้มหย่อนคล้อย มักเกิดขึ้นกับคุณสาวๆ ที่มีไขมันที่สะสมอยู่บริเวณแก้มเยอะ เมื่อทำการฉีดสารโบท็อกซ์ เข้าไปในบริเวณกราม กล้ามเนื้อกรามจะเล็กลง แต่ไขมันที่แก้ม และข้างๆ มุมปากไม่ได้เล็กลงตามไปด้วย ทำให้แก้มดูหย่อนคล้อยลงมา โบท็อกหน้าเรียว. หนังตาตก หางคิ้วกระดก หน้าผากตกและตึง ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่ เกิดจากการที่สารจากโบท็อกซ์กระจายตัวไปยังกล้ามเนื้อมัดอื่น ที่ไม่ได้เป็นเป้าหมาย ในการฉีดเพื่อทำให้หน้าเรียว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ฉีดโบหน้าเรียว อาทิเช่น คุณสาวๆ เกิดไปนอนราบภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง หรือทำการบีบนวดบริเวณที่ทำการฉีดหลังจาก การฉีดสารโบท็อกซ์ใหม่ๆ เพราะจะเป็นการทำให้สารโบท็อกซ์ […]